Polityka prywatności

Definicje

Definicje wszelkich użytych pojęć zdefiniowane zostały w Regulaminie

Anonimowość

Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi tak długo jak długo sami nie zdecydują z tego prawa zrezygnować.
Informacje techniczne zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez Administratora dla zapewnienia poprawnego i działania Serwisu. 

Możliwość zmiany danych

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej edycji podawanych przez siebie danych po zalogowaniu do swojego konta za pomocą przydzielonego identyfikatora i hasła. 

Zbieranie danych

Ew. dane statystyczne i informacje o użytkowniku zbierane przez Serwis mają na celu: zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz personalizację działania Serwisu pod konkretnego użytkownika.

Bezpieczeństwo

Administrator Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi wprowadzanymi przez Użytkowników i zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim. 

Statystyki

Na podstawie odwiedzin Serwisu Administrator ma możliwość sporządzania raportów korzystania z Serwisu, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Raporty te nie będąca zawierały informacji pozwalających na identyfikację konkretnych osób korzystających z Serwisu.

Zmiany

Polityka ochrony prywatności może ulec zmianie. W takiej sytuacji Administrator będzie informował o tym użytkowników w wyraźny sposób na łamach Serwisu.